ITU körzetek és övezetek

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) tagállamainak Meghatalmazotti Értekezlete által öszehívott Rádiótávközlési Világértekezletek (WRC) keretében az érintett államok határoznak a rádiófrekvenciás tartomány felosztásáról, a rádiószolgálatok sávhatárairól.
A Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) a rádiófrekvenciás tartomány felosztása szempontjából a Földet három Körzetre osztja fel, melynek földrajzi határait az alábbi táblázat mutatja: ITU körzetek és övezetek
1. Körzet /RR 5.3/
Az 1. Körzet magába foglalja azt a területet, amelyet keletről az A vonal és Nyugatról a B vonal határol, kivéve Iránnak az e határok közötti részét. Ez a Körzet magába foglalja Örményországot, Azerbajdzsánt, Orosz Föderációt, Grúziát, Kazahsztánt, Mongóliát, Üzbegisztánt, Kirgizisztánt, Tadzsikisztánt, Törökországot és Ukrajnát, valamint az Orosz Föderációtól északra fekvő - az A és C vonal között fekvő - területeket.
2. Körzet /RR 5.4/
A 2. Körzet azt az övezetet foglalja magába, amelyet keletről a B és nyugatról a C vonal határol.
3. Körzet /RR 5.5/
A 3. Körzet magába foglalja azt a területet, amelyet keletről a C vonal, nyugatról az A vonal határol, kivéve Örményország, Azerbajdzsán, Orosz Föderáció, Grúzia, Kazahsztán, Mongólia, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Törökország és Ukrajna területeit, valamint az Orosz Föderációtól északra fekvő övezetet. Ez a Körzet magába foglalja Irán területének azt a részét is, amely e határokon kívül fekszik.
A vonal /RR 5.7/
Az A vonal az északi saroktól kiindulva követi a Greenwichtől számított nyugati 40°-os hosszúsági kört az északi 40°-os szélességi körig, majd innen nagykör menti íven folytatódik a keleti 60°-os hosszúsági kör és a Ráktérítő metszéspontjáig, ahonnan a 60°-os hosszúsági kör mentén halad a déli sarkig.
B vonal /RR 5.8/
A B vonal az északi saroktól kiindulva követi a Greenwichtől számított nyugati 10°-os hosszúsági kört az északi 72°-os szélességi körrel történő metszéspontig. Innen nagykör menti íven folytatódik a nyugati 50°-os hosszúsági kör és az északi 40°-os szélességi kör metszéspontjáig. Innen nagykör menti íven folytatódik a nyugati 20°-os hosszúsági kör és a déli 10°-os szélességi kör metszéspontjáig, ahonnan a nyugati 20°-os hosszúsági kör mentén halad a déli sarkig.
C vonal /RR 5.9/
A C vonal az északi saroktól nagykör menti ívet követ az északi 65° 30'-es szélességi kör és a Bering szoros nemzetközi határvonalának metszéspontjáig. Innen nagykör menti íven halad a Greenwichtől számított keleti 165°-os hosszúsági kör és az északi 50°-os szélességi kör metszéspontjáig. Innen nagykör menti íven halad a nyugati 170°-os hosszúsági kör és az északi 10°-os szélességi kör metszéspontjáig. Innen követi az északi 10°-os szélességi kört a nyugati 120°-os hosszúsági körrel történő metszéspontjáig, majd a nyugati 120°-os hosszúsági kör mentén halad a déli sarkig.
Alkörzet
Egy körzet két vagy több országa által alkotott övezete.
Trópusi övezet /RR 5.16/
  • A Ráktérítő és a Baktérítő között a 2. Körzetben fekvő övezet teljes egészében
  • Az 1. és 3. Körzetben az északi 30°-os és a déli 35°-os szélességi körök között fekvő teljes övezet
  • A keleti 40°-os és a keleti 80°-os hosszúsági körök, valamint az északi 30°-os és északi 40°-os szélességi körök által határolt terület
  • Libának az északi 30°-os szélességi körtől északra fekvő része
Európai Műsorszóró Övezet (EBA) /RR 5.14/
Európai műsorszóró övezet Nyugaton az 1. Körzet nyugati határa, keleten a Greenwichtől számított keleti 40°-os hosszúsági kör és délen az északi 30°-os szélességi kör határolja oly módon, hogy Szaúdi-Arábia északi része és a Földközi-tenger partvidékén fekvő országoknak a határvonalakon belüli része is beleszámít az övezetbe. Az európai műsorszóró övezethez tartozik ezenkívül még Irak és Jordánia is, valamint Szíria, Törökország és Ukrajna e határon kívül eső területei is.
Kapcsolódó linkek:

ITU CIRAF műsorszóró övezetek

ITU CIRAF műsorszóró övezet - Európa

ITU CIRAF műsorszóró övezet - Afrika

ITU CIRAF műsorszóró övezet - Ázsia

ITU CIRAF műsorszóró övezet - Délkelet-Ázsia

ITU CIRAF műsorszóró övezet - Észak-Amerika

ITU CIRAF műsorszóró övezet - Dél-Amerika