Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

LEO
Low Earth Orbit - alacsony Föld körüli pálya, földközeli pálya - A Föld felszínétől legfeljebb 2000 km magasságban keringő műholdak pályája (alacsonypályás műholdak). Általánosságban a 160 és 2000 km (100 és 1240 mérföld) közötti Föld feletti magasságban elhelyezkedő műholdpálya. A tipikus keringési idő a magasság függvényében 88...127 perc.
A LEO előnyei:
  • A Föld felszínétől kis távolságra elhelyezkedő műholdakkal jobbak a rádióösszeköttetés feltételei, kisebb a csillapítás, kisebb teljesítményű adó-vevők használhatók, nem szükséges irányított antenna;
  • A jelterjedési idő lényegesen rövidebb, mint geostacionárius pálya esetén;
  • A műhold(ak) pályára állítása lényegesen olcsóbb;
A LEO hátrányai:
  • Globális szolgáltatás nyújtásához viszonylag sok műholdra (több, mint 50) van szükség, mivel a kis magasság miatt egy műhold viszonylag kis területet képes besugározni;
  • A műholdak a Fölről nézve folyamatos mozgásban vannak, ezért egy földi állomás kiszolgálásához egyidőben több műholdra van szükség, valamint biztosítani kell azt is, hogy a földi állomás kiszolgálását a műholdak egymás között automatikusan átadják (hand-over);
  • A légkör fékező hatása miatt a műholdak élettartama rövidebb;
Az IRIDIUM műholdas mobil távközlési szolgáltató 66 műholdból álló flottát üzemeltet alacsony Föld körüli pályán. Összesen 11 pályasíkon 6-6 műhold kering 780 km-es (480 mérföld) magasságban. Mindegyik műhold 48 spot-nyalábot irányíthat a Föld felszínére, mindegyik nyaláb mintegy 250 mérföld átmérőjű, a műhold teljes lefedettségi területe mintegy 2800 mérföld átmérőjű. Mindegyik tűnyaláb valamint a műholdankénti besugárzási terület átfedik egymást.
Lásd még »»  geoszinkron Föld körüli pálya (GEO) geostacionárius Föld körüli pálya (GSO) közepes Föld körüli pálya (MEO) magas elliptikus pálya (HEO) apogeum perigeum
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ