Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

HEO
Highly inclined Elliptical Orbit (HEO) - magas elliptikus pálya; A magas elliptikus pálya egy olyan asszimetrikus pálya, amelynek földközelpontja (perigeum) mintegy 1000 km, földtávolpontja (apogeum) 35786 km magasságban van. Az elliptikus pályán a Föld közelében felgyorsul, a Földtől távol pedig lelassul a műhold, így a keringési idő nagyobbik részében a Földtől távoli pályaszakaszon található. Ennek a pályának egyik speciális esete a Molnyija pálya.
Lásd még »»  geoszinkron Föld körüli pálya (GEO) geostacionárius Föld körüli pálya (GSO) közepes Föld körüli pálya (MEO) alacsony Föld körüli pálya (LEO) apogeum perigeum Molnyija-pálya
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ