Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

GEO
Geosynchronous Earth Orbit - geoszinkron Föld körüli pálya; A geoszinkron Föld körüli pálya, a Föld mozgásával megegyező irányban haladó kis inklinációjú pálya. Keringési periódusa pontosan megegyezik a Föld sziderikus (állócsillagokhoz viszonyított) tengelyforgási idejével (23 óra 56 perc 4 másodperc - 1436 perc). Egy geoszinkron pályán lévő műhold a Föld rögzített földrajzi hosszúsága fölött látszik, melytől szabályos kitérésekkel északi és déli irányban eltér. A Föld adott pontja felett minden nap ugyanabban az időpontban ugyanabba az égi pozícióba visszatérni látszik. A geoszinkron pálya speciális esete a geostacionárius pálya (GSO), amely nem tér ki az Egyenlítőtől északra és délre, hanem pontosan az Egyenlítő fölött helyezkedik el.
Lásd még »»  Clarke-öv geostacionárius Föld körüli pálya (GSO) közepes Föld körüli pálya (MEO) alacsony Föld körüli pálya (LEO) magas elliptikus pálya (HEO) apogeum perigeum Molnyija-pálya
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ