Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

GSO
Geostationary Orbit - geostacionárius Föld körüli pálya; A geostacionárius Föld körüli pálya az Egyenlítő feletti 35786 km (22236 mérföld) magasságú, nulla inklinációjú és nulla excentritású geoszinkron pálya. Az itt tartózkodó műholdak a Föld forgásával azonos szögsebességgel mozognak, így a műhold mindig azonos pontban látható a Földről nézve.
A geostacionárius pálya előnyei:
  • Mivel a földről nézve állandó pontban látszik a műhold, így a földi berendezések antennáját elég egyszer irányba állítani, nem szükséges a műhold követése;
  • Két földi pont között műholdon keresztül létesített távközlési összeköttetés folyamatosan fenntartható;
  • Egyetlen műhold alkalmazásával a Föld felszínének mintegy egyharmada ellátható. A pólusok környékétől eltekintve három műhold alkalmazásával a Föld egészére kiterjedő szolgáltatás nyújtható;
A geostacionárius pálya hátrányai:
  • Az elektromágneses hullám véges terjedési sebessége két Földi pont közötti távközlési kapcsolat esetén nagy késleltetést (kb. fél másodperces válaszidő) okoz.
  • A sarkkörön túli területek nem láthatók el geostaacionárius műholddal (az egyenlítő feletti pályáról a pólusok nem látszanak);
  • A geostacionárius pályára igen költséges a műhold feljuttatása;
A Föld egészére kiterjedő mobil szolgáltatást nyújtó Inmarsat a felhasználókat három geostacionárius műholddal szolgálja ki. A többi műholdat szpeciális szolgáltatásokra vagy tartalékként használják.
Lásd még »»  geoszinkron Föld körüli pálya (GEO) közepes Föld körüli pálya (MEO) alacsony Föld körüli pálya (LEO) magas elliptikus pálya (HEO) inklináció apogeum perigeum
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ