Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

SID
Sudden Ionospheric Disturbance - hirtelen ionoszférikus zavarok - A napkitöréseket (szoláris fler) kísérő, több nagyságrenddel megnövekvő intenzitású röntgensugárzás és kisebb mértékben az ugyancsak megnőtt intenzitású extrém ultraibolya sugárzás (EUV) által okozott zavarok az alsó ionoszférában (amely a teljes nappali féltekét érinti), amelyek rendellenes terjedéshez vezetnek a rövidhullámú sávban - pl. teljes rövidhullámú elnyelés (SWF), frekvenciaeltolódás, fázis-anomáliák. A flerek néhány perctől néhány óráig tarthatnak, hatásukat elsősorban az E tartomány-ban és a D tartományban fejtik ki. Nagyobb flerek esetén a teljes poláris sapka fölötti D rétegben megnövekszik (PCA)a rádióhullámok abszorpciója, amelyet a megnövekedett fluxusú szoláris kozmikus sugárzás nagy energiájú protonjai okoznak.
Service Information Descriptor
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ