Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

PCA
Polar-Cap Absorption - sarki sapka abszorpció; Nagyobb flerek esetén a megnövekedett fluxusú szoláris kozmikus sugárzás nagyenergiájú protonjai - a teljes poláris sapka fölötti D rétegben megnövelik a rádióhullámok abszorpcióját.
Lásd még »»  (SID)
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ