Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) - Rádióállomások és rádiós rendszerek

Állomás Egy vagy több adó- vagy vevőberendezés, vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő megvalósítása céljából.
Földfelszíni állomás Földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás.
Ellenkező utalás hiányában, minden állomás földfelszíni állomás.
Földi állomás Földön, vagy a földi atmoszféra központi részében elhelyezkedő állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen
- egy vagy több űrállomással, illetve
- egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével.
Űrállomás Olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a földi atmoszféra nagyobb részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került.
Mentőjármű-állomás A tengeri mozgószolgálat és a légiforgalmi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja és amelyeket mentőcsónakon, tutajon vagy egyéb mentőeszközön helyeznek el.
Állandóhelyű állomás Az állandóhelyű szolgálat állomása.
Légiforgalmi állandóhelyű állomás A légiforgalmi állandóhelyű szolgálat állomása.
Mozgóállomás A mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás, vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.
Mozgó földi állomás A műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás, vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.
Helyhez kötött állomás A mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.
Helyhez kötött földi állomás A műholdas állandóhelyű szolgálat, vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a föld egy meghatározott pontján vagy a föld egy meghatározott területén belül helyezkedik el a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására.
Bázisállomás A földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása.
Bázis földi állomás A műholdas állandóhelyű szolgálat, vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a föld egy meghatározott pontján, vagy a föld egy meghatározott területén belül helyezkedik el a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására.
Parti állomás A tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása.
Parti földi állomás A műholdas állandóhelyű szolgálat, vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat olyan földi állomása, amely meghatározott szárazföldi ponton helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetését van hivatva biztosítani.
Hajóállomás A tengeri mozgószolgálatnak a mentőjármű-állomástól megkülönböztetett mozgóállomása olyan hajó fedélzetén, amely nincs állandó jelleggel lehorgonyozva.
Hajó földi állomás A műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása.
Fedélzeti távközlési állomás A tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajón belüli távközlésre, a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai között mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, illetve vontatási vagy lehorgonyzási manőverekre vonatkozó utasítások továbbítására használnak.
Kikötői állomás Kikötői műveletek szolgálatának parti állomása.
Légiforgalmi állomás A légiforgalmi mozgószolgálat helyhez kötött állomása.(Bizonyos esetekben a légiforgalmi állomás például hajók fedélzetén vagy a tengeren is elhelyezhető.)
Légiforgalmi földi állomás A műholdas állandóhelyű szolgálat, vagy bizonyos esetekben a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat olyan földi állomása, amely meghatározott szárazföldi ponton helyezkedik el és a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat modulációs összeköttetéseinek feladatát látja el.
Légijármű-állomás A légiforgalmi mozgószolgálatnak a mentőjármű-állomástól megkülönböztetett, repülőgép fedélzetén elhelyezett mozgóállomása.
Légijármű földi állomás A műholdas légiforgalmi mozgószolgálat repülőgépen elhelyezett mozgó földi állomása.
Műsorszóró állomás A műsorszóró szolgálat állomása.
Rádiómeghatározó állomás A rádiómeghatározó szolgálat állomása.
Rádiónavigációs mozgóállomás A rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás, vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.
Rádiónavigációs helyhezkötött állomás A rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.
Rádiólokációs mozgó állomás A rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás, vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál.
Rádiólokációs helyhez kötött állomás A rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál.
Rádió-iránymérő állomás Rádió-iránymérésre berendezett rádiómeghatározó állomás.
Rádió-irányadó állomás A rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásaiból valamely mozgóállomás megállapíthatja a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetét vagy irányát.
Szerencsétlenség helyét jelző rádióbója-állomás A mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutató és mentő műveleteket.
Hiteles frekvenciák és órajelek állomása A hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása.
Amatőrállomás Az amatőrszolgálat állomása.
Rádiócsillagászati állomás A rádiócsillagászati szolgálat állomása.
Kísérleti állomás Olyan állomás, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja. Ez a meghatározás nem foglalja magában az amatőrállomásokat.
Hajóvészadó A hajó olyan adóállomása, amely kizárólag a segélykérő frekvenciát használhatja veszély esetén, valamint sürgősségi vagy biztonsági jelzések továbbítására.
Radar Olyan rádiómeghatározó rendszer, amely referenciajelek és a meghatározandó helyről visszaverődő, vagy visszatovábbított rádiójelek közötti összehasonlításon alapul.
Elsődleges radar Olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiójelekkel való összehasonlításán alapul.
Másodlagos radar Olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiójelekkel való összehasonlításán alapul.
Radar-iránymérő
/RACON/
Egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására önműködően megkülönböztető jelet ad; ez megjelenik a radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat.
Műszeres leszállítórendszer
/ILS/
Olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légi járművek részére közvetlen leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a szabályos leszállási helyig még megteendő távolságot jelzi.
Leszállópálya rádiós kijelölése A műszeres leszállítórendszerbe /ILS/ épített olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi, hogy a légi jármű mennyivel tér el vízszintes irányban a leszállópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb leszállási irányvonaltól.
Siklópálya rádiós kijelölése A műszeres leszállítórendszerbe /ILS/ épített olyan függőleges helyzetjelölő berendezés, amely jelzi, hogy a légi jármű mennyire tér el a legkedvezőbb lesiklási vonaltól.
Markeradó A légiforgalmi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan állomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légi jármű részére helyzetjelölést adjon.
Rádió-magasságmérő Légi járműn vagy űrjárműn elhelyezett navigációs készülék a légi járműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására.
Rádiószonda A meteorológiai segédszolgálatban alkalmazott, rendszerint légi járműre, ejtőernyőre, szabad léggömbre vagy sárkányra erősített olyan önműködő rádió-adókészülék, amely meteorológiai adatokat továbbít.
Űrtávközlési rendszer Az űrtávközlési szolgálat földi állomásainak és/vagy űrállomásainak meghatározott célú, űrtávközlésre szolgáló együttműködő csoportja.
Műholdas rendszer Űrrendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja.
Műholdas hálózat Műholdas rendszer, vagy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzátartozó földi állomásokból áll.
Műholdas összeköttetés Rádióösszeköttetés az űrtávközlési szolgálat egy adó és egy vevő földi állomása között egyetlen műhold segítségével. Egy műholdas összeköttetés egy felszálló és egy leszálló összeköttetésből tevődik össze.
Több műholdas összeköttetés Rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül. Egy több műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll.
Modulációs összeköttetés Adott helyen elhelyezkedő földi állomásról az űrállomás irányába mutató (vagy fordított irányú) rádióösszeköttetés, mely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt. Az adott hely lehet egy meghatározott állandó ponton, vagy egy meghatározott területen belül bármely állandó ponton.