Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) - Általános fogalmak

Általános fogalmak
Igazgatás Minden olyan kormányszerv vagy szolgálat, amely a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményében és az Igazgatási Szabályzatokban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében teendő intézkedésekért felelős.
Távközlés Eljárás, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszeren, illetve ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több felhasználó számára.
Rádió Rádióhullámok használatára utaló általános fogalom.
Rádióhullámok vagy Hertz-hullámok A térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullámok, melyeknek frekvenciája kisebb, mint az önkényesen megválasztott 3000 GHz-es határérték.
Rádiótávközlés Rádióhullámok segítségével történő távközlés.
Földfelszíni állomás Földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás. Ellenkező utalás hiányában, minden állomás földfelszíni állomás.
Űrtávközlés Minden rádiótávközlés, melyet egy vagy több űrállomással, egy vagy több reflektáló műholddal, vagy más űrbeli tárggyal valósítanak meg.
Rádiómeghatározás Valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőjének meghatározása, illetve az ezekre vonatkozó adatok megszerzése rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével.
Rádiónavigáció A rádió-meghatározás alkalmazása a navigációban, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is.
Rádiólokáció A rádió-meghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú felhasználása.
Rádió-iránymérés Olyan rádió-meghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására.
Rádiócsillagászat Kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat.
Egyeztetett világidő
(UTC)
Az ITU-R TF.460-4 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála. Az RR-hez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idő azonos a korábban GMT-ben kifejezett, a kezdő meridiánra (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel.
Ipari, tudományos és orvosi /ISM/ felhasználás Olyan készülékek vagy berendezések működtetését jelenti, melyeket nem távközlési, hanem ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására vagy hasznosítására hoztak létre.