Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) - Szolgálatok és felosztások kategóriái

Szolgálatok és felosztások kategóriái
Elsődleges szolgálat Azok a szolgálatok, amelyeknek a nevei a Nemzetközi Rádiószabályzatban (RR), illetve az FNFT-ben nagybetűkkel vannak szedve (például: ÁLLANDÓHELYŰ), ezeket elsődleges szolgálatoknak nevezzük.
Megengedett szolgálat Azok a szolgálatok, amelyeknek a nevei a Nemzetközi Rádiószabályzatban (RR), illetve az FNFT-ben ferde zárójelek között nagybetűkkel vannak szedve (például:/RÁDIÓLOKÁCIÓ/), ezeket megengedett szolgálatoknak nevezzük.
A megengedett és elsődleges szolgálatnak azonosak a jogaik, kivéve azt az esetet, amikor frekvenciatervek készítésénél az elsődleges szolgálat frekvenciáinak kiválasztása megelőzi a megengedett szolgálat frekvenciáinak kiválasztását.
Másodlagos szolgálat Azok a szolgálatok, amelyeknek a nevei a Nemzetközi Rádiószabályzatban (RR), illetve az FNFT-ben kisbetűkkel vannak szedve (például: Mobil), ezeket másodlagos szolgálatoknak nevezzük.
A másodlagos szolgálat állomásai:
- nem okozhatnak káros zavarást az elsődleges szolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;
- nem tarthatnak igényt védelemre az elsődleges szolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;
- joguk van viszont védelemre az azonos vagy más másodlagos szolgálat(ok) olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik.
Járulékos felosztások Amikor egy FNFT-ben hivatkozott RR-bekezdésben egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "is felosztották", akkor az "járulékos" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a Táblázatban megjelölt szolgálat(ok)on felül szerepel. Amennyiben a lábjegyzet azon megkötöttségen kívül, amely az adott övezeten, vagy országon belüli működést teszi csak lehetővé, nem tartalmaz egyéb korlátozást, akkor ennek a szolgálatnak az állomásai azonos működési jogokkal rendelkeznek, mint a Táblázatban megjelölt egyéb elsődleges szolgálat(ok) állomásai.
Helyettesítő felosztás Amikor egy FNFT-ben hivatkozott RR-bekezdésben egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "osztották fel", akkor az "helyettesítő" felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a Táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép.
Harmadlagos szolgálat
(NIB)
A harmadlagos szolgálatok semmilyen jogot nem származtathatnak a frekvencia-felosztásokból.
A harmadlagos szolgálat állomásai:
- nem okozhatnak káros zavarást az elsődleges és másodlagos szolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;
- nem tarthatnak igényt védelemre az elsődleges és másodlagos szolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik.
Eltérő szolgálati kategória Amikor egy FNFT-ben hivatkozott RR-bekezdésben egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "másodlagos jelleggel" osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent. Amikor egy FNFT-ben hivatkozott RR-bekezdésben egy sáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára "elsődleges jelleggel" osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot.