Nemzetközi Rádiószabályzat (RR) - Rádiószolgálatok

Rádiószolgálatok
Rádiótávközlési szolgálat Olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását és/vagy vételét.
Állandóhelyű szolgálat Meghatározott állandó pontok közötti rádiótávközlési szolgálat
Műholdas állandóhelyű szolgálat Adott helyen elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádió-távközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont, vagy egy meghatározott területen belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemelhetnek; másrészről a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is.
Légiforgalmi állandóhelyű szolgálat Meghatározott állandó pontok közötti rádiótávközlési szolgálat, amely elsősorban a léginavigáció biztonságát és a légi szállítás lebonyolításának szabályszerűségét, hatékonyságát és gazdaságosságát hivatott elősegíteni.
Műholdak közötti szolgálat Mesterséges holdak közötti összeköttetést megvalósító rádió-távközlési szolgálat.
Űrbeli üzemeltetés szolgálat Rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre. Ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik.
Mozgószolgálat Mozgó és helyhez kötött állomások között, vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat.
Műholdas mozgószolgálat Rádiótávközlési szolgálat
- mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között, vagy e szolgálat által használt űrállomások között, vagy
- mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül.
E szolgálat ezenkívül tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.
Földi mozgószolgálat Bázisállomások és földi mozgóállomások között, vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat.
Műholdas földi mozgószolgálat Műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el.
Tengeri mozgószolgálat Parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások, illetve a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlési állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű-állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója-állomások is részt vehetnek e szolgálatban.
Műholdas tengeri mozgószolgálat Műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű-állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója-állomások is részt vehetnek e szolgálatban.
Kikötői műveletek szolgálat Olyan tengeri mozgószolgálat, amelyet valamely kikötőben, vagy annak közelében parti és hajóállomások között, vagy hajóállomások között bonyolítanak le olyan üzenetek váltása céljából, amelyeknek szövege kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben emberi életek oltalmára vonatkozik.
Hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat A kikötői műveletektől különböző biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja, hogy parti állomások és hajóállomások között, illetve hajóállomások között kizárólag a hajók mozgására vonatkozó üzenetek közlését lehetővé tegye.
Légiforgalmi mozgószolgálat Légiforgalmi és légijármű-állomások közötti, vagy légijármű-állomások közötti mozgószolgálat, amelyben mentőjármű-állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója-állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt segélykérő és vészfrekvenciákon.
Légiforgalmi mozgószolgálat (R) Elsődlegesen a nemzeti és a nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légiforgalmi mozgószolgálat.
Légiforgalmi mozgószolgálat (OR) Elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések - beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is - biztosítására szolgáló légiforgalmi mozgószolgálat.
Műholdas légiforgalmi mozgószolgálat Műholdas mozgószolgálat, amelynél a mozgó földi állomások légi járművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű-állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója-állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban.
Műsorszóró szolgálat Olyan rádiótávközlési szolgálat, melynek adásai arra szolgálnak, hogy azokat általában mindenki vehesse. Ezek az adások lehetnek hang, televízió vagy egyéb természetű jelek.
Műholdas műsorszóró szolgálat Olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott, vagy közvetített jeleknek az a rendeltetése, hogy azokat bárki közvetlenül vehesse. A műholdas műsorszóró szolgálatnál a "közvetlenül vehesse" kifejezés az egyedi és közösségi vételre egyaránt vonatkozik.
Rádiómeghatározó szolgálat Rádiómeghatározási célra használt rádiótávközlési szolgálat.
Műholdas rádiómeghatározó szolgálat Rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is. Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.
Rádiónavigáció szolgálat Rádiónavigáció céljaira használt rádiómeghatározó szolgálat.
Műholdas rádiónavigáció szolgálat Rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat. Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.
Tengeri rádiónavigáció szolgálat Hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rédiónavigáció szolgálat.
Műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat Műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynél a földi állomások hajók fedélzetén helyezkednek el.
Légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat Repülési célokra és a repülők üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat.
Műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat Műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynél a földi állomások repülők fedélzetén helyezkednek el.
Rádiólokáció szolgálat Rádiólokációra használt rádiómeghatározó szolgálat.
Műholdas rádiólokáció szolgálat Rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat.
Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is. Műholdas rádiómeghatározó szolgálat: Rádiómeghatározási célra használt rádiószolgálat, amely magába foglalja egy vagy több űrállomás használatát is.
Ez a szolgálat magába foglalhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.
Meteorológiai segédszolgálat Meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és légkörkutatásra használt rádiótávközlési szolgálat.
Műholdas Föld-kutató szolgálat Rádiótávközlési szolgálat földi állomások és egy vagy több űrállomás között, beleértve az űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél
- a Föld tulajdonságaira és a természeti jelenségekre vonatkozóadatokat, beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is, a Föld műholdjain elhelyezett aktív vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;
- hasonló adatok levegőben szállított, vagy a földfelszínen elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;
- ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;
- a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérhetők.
Ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is.
Műholdas meteorológiai szolgálat Műholdas Föld-kutató szolgálat a meteorológia szolgálatában.
Hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata Olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető különleges frekvenciák, illetve órajelek, vagy mindkettő meghatározott nagypontosságú kisugárzásáról gondoskodik.
Műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata Olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata.
Űrkutatási szolgálat Olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira.
Amatőrszolgálat Olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki fejlődés, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak.
Műholdas amatőrszolgálat Olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat.
Rádiócsillagászati szolgálat Rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat.
Biztonsági szolgálat Állandóan vagy időszakosan üzemeltetett rádiószolgálat, az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében.
Különleges szolgálat Más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva.