beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek végfelhasználói állomásai (Inmarsat)

Inmarsat C és Inmarsat D
MSS MES
frekvenciasáv
[MHz]
űr-Föld irány Föld-űr irány
1525,0 - 1544,0 1626,5 - 1645,5
1545,0 - 1559,0 1646,5 - 1660,5
Inmarsat B, Inmarsat-M, inmarsat-M4
MSS MES
frekvenciasáv
[MHz]
űr-Föld irány Föld-űr irány
1525,0 - 1544,0 1631,5 - 1634,5
1555,0 - 1559,0 1656,5 - 1660,5

RR 5.376A - Az 1660 – 1660,5 MHz frekvencia sáv elsődleges szolgálatként a műholdas mozgószolgálat (MSS, Föld – űr irány) és a rádió csillagászat részére lett kijelölve, ebben a frekvencia sávban az MES nem okozhat káros zavaró interferenciát a rádió csillagászat szolgálatnak.

Inmarsat
pálya GSO
pályamagasság ~36 000 km
inklináció 2,75°
a műholdak által besugárzott körzetek
AOR-E Atlantic Ocean Region – East Atlanti-óceán körzete, kelet 15,5°W
POR Pacific Ocean Region Csendes-óceán körzete 178°E
IOR Indian Ocean Region Indiai-óceáni körzete 64°E
AOR-W Atlantic Ocean Region – West Atlanti-óceán körzete, nyugat 54°W
szolgáltatások
nagykapacitású Global Xpress (GX) Ka sávú, globális IP alapú, hang és adat 4/16 Mbps-ig (küldés/fogadás)
European Aviation Network (EAN) A Deutsche Telekom földi 4G LTE és az Inmarsat S-sávos műholdas rendszerének
összekapcsolásával kialakított repülőgépfedélzeti mobilhálózati kommunikáció.
BGAN család BGAN 432 kbps-ig, 800 kbps-ig (BGAN HDR)
FleetBroadband (FB) BGAN alapú szolgáltatás hajófedélzeti alkalmazásra, hang és adat 432 kbps-ig
SwiftBroadband (SB) BGAN alapú szolgáltatás kereskedelmi, magán és katonai repülőgépek fedélzetén, hang és adat 200/332/432 kbps-ig
M2M BGAN M2M IP alapú SMS, 448/464 kbps-ig (küldés/fogadás)
IsatData Pro IP alapú SMS, 6400/1000 bps-ig (küldés/fogadás)
hang IsatPhone 2 új generációs Inmarsat kézi műholdas telefon, hang (2,4 kbps), SMS
IsatPhone Link 2,4 kbps hang és adat, szöveg és E-Mail
FleetPhone hajó fedélzeti Inmarsat műholdas telefon
egyéb Inmarsat-Aero távbeszélő-, fax-és adatszolgáltatást biztosít a légiflották levegőben tartózkodó repülőgépei számára
három termináltípus
Inmarsat-Aero-L alacsony sebességű duplex adatátvitel - 600/1200 bps,
Low Gain Antenna - kis nyereségű antenna
Inmarsat-Aero-H közepes minőségű duplex hang és fax-/adatösszeköttetés - 9600 bps-ig
High Gain Antenna - nagy nyereségű antenna
Inmarsat-Aero-I alacsony minőségű hang, fax-adatösszeköttetés - 2400 bps-ig
Intermediate Gain Antenna - közepes nyereségű antenna
Inmarsat-B 2016. december 30-án megszűnt. Beszéd-,telex- és közepes sebességű
fax-/adatszolgáltatás - 9600 kbps, nagy sebességű adatkapcsolat - 56, 64 vagy 128 kbps
Inmarsat-C alacsony sebességű (600 bps) tárolt adatcsomag továbbítását teszi lehetővé, melynek hossza legfeljebb 32 kB lehet
Inmarsat-M távbeszélő szolgáltatás - 4,8 kbps, közepes sebességű fax/adatkapcsolat - 2,4 kbps
Inmarsat mini-M 2017. januárban megszűnt, ugyanaz, mint -M.
Inmarsat-M4 GAN - alacsony sebességű (digitális) hang (4,8 kbps), fax/adat (2,4 kbps)
és 64 kbps ISDN-szerű (mobil ISDN), valamint osztottcsatornás IP-alapú,
csomagkapcsolás (64 kbps) (MPDS)
Inmarsat-Fleet One hang és adat 128 kbps-ig
Inmarsat D/D+/IsatM2M flotakövetésre használt üzenetküldő szolgáltatás
IsatPhone 4,8 kbps digitális hang és 2,4 kbps közepes sebességű fax/adat-kapcsolatot biztosít.
Inmarsat Fleet One lefedettség
Inmarsat lefedettség

Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - nemzetközi műholdas mobil szolgáltató, központja: London

Inmarsat ország-kód: +00870

MSS - Mobile-Satellite Service - műholdas mozgószolgálat

GSO - Geostationary Orbit - geostacionárius pályájú (műholdas rendszer, 35863 km magas geoszinkron pályán)

M2M - Machine-to-Machine - gépek közötti kommunikáció

IoT - Internet of Things - a dolgok internete

LMSS - Land Mobile-Satellite Service - műholdas földi mozgószolgálat (GSO műholdas rendszer)

GMPCS - Global Mobile Personal Communication by Satellite - globális mozgó műholdas személyi távközlés (NGSO műholdas rendszer, pl. GLOBALSTAR, IRIDIUM)

MSPCS - Mobile Satellite Personal Communication Service - mozgó műholdas személyi távközlési szolgálat (NGSO műholdas rendszer, pl. GLOBALSTAR, IRIDIUM)

LMES - Land Mobile satellite Earth Station - műholdas mobil földi állomás

MMES - Maritime Mobile Earth Station - műholdas, tengeri mozgó földi állomás

BMES - Based MES - állandóhelyű mozgó földi állomás

VMES - Vehicle mounted MES - járműfedélzeti mozgó földi állomás

PMES - Portable MES - hordozható mozgó földi állomás

S-PCS - Satellite Personal Communications Services - műholdas személyi távközlési szolgáltatások (pl. Thuraya, SpaceChecker, INMARSAT)

SUT - Satellite User Terminal - műholdas felhasználói végberendezés

EMS-MSAT - European Mobile System in the Mobile Satellite Service - európai mozgó rendszer a műholdas mozgószolgálat keretében

BGAN - Broadband Global Area Network - Szélessávú Globális Területi Hálózat, szélessávú műholdas mobil hang- és adatátviteli távközlési szolgáltatás

GAN - Global Area Network - Globális Területi Hálózat, műholdas mobil hang- és adatátviteli távközlési szolgáltatás

BGAN HDR - BGAN High Data Rate - BGAN, nagy adatsebesség

OCC - Operation Control Centre - operatív ellenörző központ

SCC - Satellite Control Centre - műhold vezérlő központ

NCS - Network Coordination Station - hálózati koordináló központ

NOC - Network Operations Centre - hálózati üzemeltető központ, London

MES - Mobile Earth Station - mobil földi állomás

SES - Ship Earth Station - hajó földi állomás

CES - Coast Earth Station - parti földi állomás

LES - Land Earth Station - parti földi állomás (ITU)

AES - satellite mobile Aircraft Earth Stations - műholdas mozgó légijárművek földi állomásai

GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer

MPDS - Mobile Packet Data Service - mobil csomagkapcsolt adatszolgáltatás

SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition - felügyeleti irányítás és adatgyűjtés

L-TAC - Inmarsat's L-band Tactical Satellite - az Inmarsat L-sávú harcászati műhold szolgáltatása kormányzati szereplők (haderő) részére

Global Xpress (GX) - Inmarsat 5 (I-5) Ka sávú, nagyteljesítményű és nagy kapacitású műholdak (29,5-30,0 GHz uplink/19,7-20,2 GHz downlink) felhasználásával biztosított globális IP alapú hang és adatszolgáltatása

GSPS - Inmarsat Global Satellite Phone Service - az Inmarsat globális műholdas telefonszolgáltatása

AMBE - Advanced Multi-Band Excitation - 3,6 kbps fejlett többsávos beszédkódoló

Kapcsolódó linkek:

műholdas mozgószolgálat (MSS) - műholdas személyi távközlés (S-PCS) - frekvenciakiosztás

műholdas személyi távközlés (S-PCS) - Globalstar - frekvenciakiosztás

műholdas személyi távközlés (S-PCS) - Iridium - frekvenciakiosztás

műholdas személyi távközlés (S-PCS) - Thuraya - frekvenciakiosztás

műholdas személyi távközlés (S-PCS), LBRDC - Orbcomm M2M és ipari IoT - frekvenciakiosztás