mozgó/állandóhelyű hírközlő rendszerek (MFCN) - 380 MHz feletti sávok (HNG)

MFCN rendszerek frekvenciakiosztása - 380 MHz feletti sávok
azonosító UL
MHz
DL
MHz
duplex távolság
MHz
hozzáférési
mód
megjegyzés
- NB PPDR 380-385 390-395 10 FDD nem polgári célú
(EDR)
4G LTE 450 450-457,38 460-467,38 10 FDD MVM NET
5G BB PPDR 698-703 753-758 55 FDD nem polgári célú
(tervezett)
5G FDD 700 703-733 758-788 55 FDD -
5G PPDR/M2M 733-736 788-791 55 FDD nem polgári célú
(tervezett)
5G SDL 700 - 738-758 55 tervezett
4G LTE 800 832-862 791-821 41 FDD -
2G GSM-R 876-880 921-925 45 FDD -
2G/3G GSM 900/UMTS 900 880-915 925-960 45 FDD -
4G SDL 1500 - 1432-1512 - tervezett
3G GSM 1800/LTE 1800 1710-1785 1805-1880 95 FDD -
4G IMT 1920-1980 2110-2170 190 FDD -
4G TDD 2300 2300-2400 - TDD tervezett
4G LTE 2600 2500-2570 2620-2690 120 FDD -
4G LTE 2600 2570-2615 - TDD -
5G TDD 3500 3400-3600 - TDD -
5G TDD 3700 3600-3800 - TDD -
5G 26 GHz 24,25-27,5 - TDD tervezett
5G 28 GHz 26,5-29,5 - TDD tervezett

ITU - International Telecommunication Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület

CEPT - Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications - Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete

EFIS - ECO Frequency Information System - ECO frekvenciainformációs rendszer

ECO - European Communications Office of the CEPT - a CEPT Európai Távközlési Hivatala

NFFF - nemzeti frekvenciafelosztás és frekvenciasávok felhsználási szabályai, NMHH rendelet

MFCN - Mobile/Fixed Communications Networks - mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok

PPDR - Public Protection and Disaster Relief - közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek

BB-PPDR - BroadBand Public Protection and Disaster Relief - szélessávú közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek

NB-PPDR - NarrowBand Public Protection and Disaster Relief - keskenysávú közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek (pl. EDR)

EDR - egységes digitális rádiótávközlő rendszer, digitális, nyalábolt (trönkölt), kormányzati célú rádióhálózat

5G NR - 5th Generation New Radio - 5. generációs új rádió

IMT - International Mobile Telecommunications - nemzetközi mozgó távközlés

IoT - Internet of Things - a dolgok internete

NB-IoT - Narrowband IoT - keskenysávú IoT

EC-GSM-IoT - Extended Coverage GSM IoT - bővített lefedettségű GSM alapú IoT

LTE-MTC - LTE Machine Type Communications - LTE technológián alapuló, gépi típusú kommunikáció

LTE-eMTC - LTE evolved Machine Type Communications - LTE technológián alapuló, továbbfejlesztett gépi típusú kommunikáció

SRD - Short Range Device - kis hatótávolságú eszköz

GSM - Global System for Mobile Communications - páneurópai mozgó rádiótávközlési rendszer

GSM 900 - GSM Land Mobile System, 900 MHz - 900 MHz-es sávban működő páneurópai mozgó rádiótávközlési rendszer

GSM 1800 - GSM Land Mobile System, 1800 MHz - 1800 MHz-es sávban működő digitális mozgó rádiótávközlő rendszer

GSM-R - GSM Railway - páneurópai vasúti digitális nyalábolt rádiórendszer

LTE - Long-Term Evolution (4G) - hosszú távú fejlődés, 4G mobil távközlési szabvány

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - egyetemes mozgó rádiótávközlési rendszer

WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - világméretű együttműködés a mikrohullámú hozzáférésért

SDL - Suplemental Downlink - kiegészítő lemenőirányú összekötetés

M2M - Machine-to-Machine - gépek közötti kommunikáció

PMSE - Programme Making and Special Events – műsorgyártás és különleges események

MCA - Mobile Communication on Aircraft - mobilhírközlés légijárműveken

MCV - Mobile Communication on Vessels - mobilhírközlés hajókon

FDD - Frequency Division Duplex - frekvenciaosztásos duplex (hozzáférés)

TDD - Time Division Duplex - időosztásos duplex (hozzáférés)

UARFCN - UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number - UTRA abszolút RF csatornaszám

UTRA - UMTS Terrestrial Radio Access - UMTS földi rádiós hozzáférés

UL - uplink - felmenő irányú kommunikáció, véghasználói berendezés

DL - downlink - lemenő irányú kommunikáció, bázisállomás

UE - User Equipment - véghasználói berendezés

BS - Base Station - bázisállomás

LSA - Licenced Shared Acces - engedélyezett megosztott spektrumhasználat

FWA - Fixed Wireless Access - állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés

PTMP = PMP - Point-to-Multipoint - pont-többpont (összeköttetés)

PTP = PP - Point-to-Point - pont-pont (összeköttetés)

Kapcsolódó linkek:

mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN)

közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek (PPDR)

LTE 450 üzleti célú, mozgó rádiótávközlési rendszer

700 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer

800 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer

vasúti GSM-R mozgó rádiótávközlési rendszer

900 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (GSM 900/UMTS 900)

1800 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (GSM 1800/LTE 1800)

2100 MHz-es sávi sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (IMT)

2600 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (LTE 2600 FDD/TDD)

3600 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (TDD 3500/TDD 3700)

kis hatótávolságú eszközök (SRD)

szélessávú hozzáférési rendszerek (WAS)