PPDR - közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek

PPDR - sávkiosztás (HNG)
azonosító UL
MHz
DL
MHz
duplex távolság
MHz
hozzáférési
mód
egyéb
NB PPDR 380-385 390-395 10 FDD EDR
380,000-380,175 390,000-390,175 10 DMO max. 4 W ERP
380,175-380,200 390,175-390,200 10 - védősáv
380,200-384,800 390,200-394,800 10 TMO -
384,800-385,000 394,800-395,000 10 TMO AGA -
hozzáférés: TDMA
moduláció: π/4-DQPSK
csatornakiosztás
25 kHz 12,5 kHz
adásmód
16K0F3E, 16K0G3E, 16K0F1D 8K0F3E
7K60FXE (TDMA hang)
max. ERP: 1 W (bázisállomás)
max. ERP: 2 W (hordozható és mozgó állomás)
PPDR - tervezett sávkiosztás (HNG)
azonosító UL
MHz
DL
MHz
duplex távolság
MHz
hozzáférési
mód
egyéb
BB PPDR 698-703 753-758 55 FDD tervezett
PPDR/M2M 733-736 788-791 55 FDD tervezett

ITU - International Telecommunication Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület

CEPT - Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications - Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete

EFIS - ECO Frequency Information System - ECO frekvenciainformációs rendszer

ECO - European Communications Office of the CEPT - a CEPT Európai Távközlési Hivatala

NFFF - nemzeti frekvenciafelosztás és frekvenciasávok felhsználási szabályai, NMHH rendelet

MFCN - Mobile/Fixed Communications Networks - mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok

FDD - Frequency Division Duplex - frekvenciaosztásos duplex

TDD - Time Division Duplex - időosztásos duplex

UL - uplink - felmenő irányú kommunikáció, véghasználói berendezés

DL - downlink - lemenő irányú kommunikáció, bázisállomás

UE - User Equipment - véghasználói berendezés

BS - Base Station - bázisállomás

PMR - Professional Mobile Radio - professzionális rádiórendszer

PAMR - Public Access Mobile Radio - nyilvános hozzáférésű mobil rádiórendszer

PPDR - Public Protection and Disaster Relief - közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek

BB-PPDR - BroadBand Public Protection and Disaster Relief - szélessávú közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek

NB-PPDR - NarrowBand Public Protection and Disaster Relief - keskenysávú közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek (pl. EDR)

EDR - egységes digitális rádiótávközlő rendszer, digitális, nyalábolt (trönkölt), kormányzati célú rádióhálózat (2007.02.01-től.)

TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - földfelszíni nyalábolt (trönkölt) rádiórendszer, az EDR átviteli technológiája

TEDS - TETRA Enhanced Data Service - TETRA továbbfejlesztett adatszolgáltatás

TMO - Trunked Mode Operation - trönkölt (hálózati) üzemmód

DMO - Direct Mode Operation - közvetlen üzemmód (szimplex)

PDO - Packet Data Optimized - optimalizált adatcsomag (átvitel)

V+D - Voice plus Data - hang és adat

AGA - Air-Ground-Air - levegő-Föld-levegő (összeköttetések)

TDMA - Time Division Multiple Access - időosztásos többszörös hozzáférés

π/4-DQPSK - pi/4 Differential Quadrature Phase-shift Keying - π/4 differenciális kvadratúra fázisbillentyűzés

PTT - Push-to-Talk = Press-to-Transmit - "Beszéd alatt nyomni", adásindító gomb, adás-vétel váltógomb/-kapcsoló komunikációs adóvevő készüléken

AIE - Air Interface Equipment - rádióinterfész

PEI - Peripheral Equipment Interface - külső berendezési interfész

AIE - Air Interface Encryption - rádióinterfész titkosítás (információvédelem)

APL - Automatic Person Location - automatikus személy helymeghatározás

AVL - Automatic Vehicle Location - automatikus jármű helymeghatározás

TEA 1 - TETRA Encryption Algorithm 1 (European commercial use) - TETRA titkosítási algoritmus 1 (EU kereskedelmi használat)

TEA 2 - TETRA Encryption Algorithm 2 (EU public safety organisations) - TETRA titkosítási algoritmus (EU közbiztonsági szervezetek)

CCK - Common Cipher Key - közös rejtjelkulcs (információvédelem)

DCK - Derived Cipher Key - származtatott rejtjelkulcs (információvédelem)

ECK - Encryption Cipher Key - titkosító rejtjelkulcs (információvédelem)

GCK - Group Cipher Key - csoportos rejtjelkulcs (információvédelem)

SCK - Static Cipher Key - sztatikus rejtjelkulcs (információvédelem)

E2EE - End to End Encryption - végpont-végpont közötti tikosítás (információvédelem)

OTAK - Over The Air Keying - rádiócsatornán keresztül véghezvitt kulcselosztás

OTAR - Over The Air Re-Keying - rádiócsatornán keresztül véghezvitt kulcs-újrakiosztás, kulcscsere

DGNA - Dynamic Group Number Assignment - dinamikus csoportszám hozzárendelés

GSSI - Group Short Subscriber Identity - csoportos rövid előfizetői azonosító

ISSI - Individual Short Subscriber Identity - önálló rövid előfizetői azonosító

GTSI - Group TETRA Subscriber Identity - csoportos TETRA előfizetői azonosító

MCC - Mobile Contry Code - mobil országkód

MNC - Mobile Network Code - mobil hálózati kód

HSDPA - High Speed Downlink Packet Access - nagysebességű csomaghozzáférés, letöltés

HSUPA - High Speed Upload Packet Access - nagysebességű csomaghozzáférés, feltöltés

MCCH - Main Control Channel - elsődleges vezérlőcsatorna

SCCH - Secondary Control Channel - másodlagos vezérlőcsatorna

MSPD - Multi Slot Packet Data - többréses adatcsomag átvitel

SDS - Short Data Service - rövid adatüzenet szolgáltatás

SwMI - Switching and Management Infrastucture - kapcsolási és felügyeleti infrastruktúra

SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition - felügyeleti irányítás és adatgyűjtés

Kapcsolódó linkek:

mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN)

LTE 450 üzleti célú, mozgó rádiótávközlési rendszer

700 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer

800 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer

vasúti GSM-R mozgó rádiótávközlési rendszer

900 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (GSM 900/UMTS 900)

1800 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (GSM 1800/LTE 1800)

2100 MHz-es sávi sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (IMT)

2600 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (LTE 2600 FDD/TDD)

3600 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (TDD 3500/TDD 3700)

CTCSS/DSC - analóg / digitális szelektív zajzár