GSM 900 - 900 MHz-es sávban működő páneurópai mozgó rádiótávközlési rendszer

GSM 900/UMTS 900 sávkiosztás (HNG)
880-915/925-960 MHz
sáv UL
MHz
DL
MHz
duplex távolság
MHz
hozzáférési
mód
B8 880-915 925-960 45 FDD
frekvenciaelrendezés - 900 MHz-es sáv (FDD)
frekvenciablokkok
MHz
spektrum
MHz
-
880,0-880,1 0,1 védősáv
880,1-884,9 1×4,8+7×5 = 34,8 uplink
alsó blokksáv
884,9-889,9
889,9-894,9
894,9-899,9
899,9-904,9
904,9-909,9
909,9-914,9
914,9-915,0 0,1 védősáv
915-925 10 duplex rés
925,0-925,1 0,1 védősáv
925,1-929,9 1×4,8+7×5 = 34,8 downlink
felső blokksáv
929,9-934,9
934,9-939,9
939,9-944,9
944,9-949,9
949,9-954,9
954,9-959,9
959,9-960,0 0,1 védősáv
FDD alapblokkok, alsó és felső blokksáv
alapblokk alsó blokksáv
MHz
felső blokksáv
MHz
1 880,1-884,9 925,1-929,9
2 884,9-889,9 929,9-934,9
3 889,9-894,9 934,9-939,9
4 894,9-899,9 939,9-944,9
5 899,9-904,9 944,9-949,9
6 904,9-909,9 949,9-954,9
7 909,9-914,9 954,9-959,9
GSM 900 sáv - csatornaszámozás
csatornaraszter: 200 kHz
sáv azonosító Fl ARFCN Fu
GSM 900 P-GSM 890,0 + 0,2×n 1 ≤ n ≤ 124 Fl(n) + 45
E-GSM 890,0 + 0,2×(n-1024) 0 ≤ n ≤ 124
975 ≤ n ≤ 1023
Fl(n) + 45
GSM 900 sáv - csatornaszámozás (UMTS)
csatornaraszter: 200 kHz
UARFCN
UL csatornaszám DL csatornaszám
2712 - 2863 2937 - 3088
GSM 900/UMTS 900 sávhasználat (HNG)
2G/3G frekvenciablokkok távközlési szolgáltató engedély spektrum
UL
MHz
DL
MHz
kezdete lejárta
GSM 900 880,1-881,9 925,1-926,9 Telenor Magyarország Zrt. 2012.01.31. 2022.04.08. 2 x 1,8 MHz
UMTS 900 881,9-889,9 926,9-934,9 Telenor Magyarország Zrt. 1993.11.04. 2022.04.08. 2 x 8 MHz
UMTS 900 889,9-891,9 934,9-936,9 Telenor Magyarország Zrt. 2014.11.07. 2029.06.15. 2 x 2 MHz
GSM 900 891,9-899,9 936,9-944,9 Vodafone Magyarország Zrt. 1999.10.07. 2022.04.08. 2 x 8 MHz
UMTS 900 899,9-901,9 944,9-946,9 Vodafone Magyarország Zrt. 2012.01.31. 2022.04.08. 2 x 2 MHz
GSM 900 901,9-902,9 946,9-947,9 Vodafone Magyarország Zrt. 2014.11.03. 2029.06.05. 2 x 1 MHz
GSM 900 902,9-904,9 947,9-949,9 Magyar Telekom Nyrt. 2014.10.15. 2029.06.15. 2 x 2 MHz
GSM 900 904,9-905,9 949,9-950,9 Magyar Telekom Nyrt. 2012.01.31. 2022.04.08. 2 x 1 MHz
GSM 900 905,9-913,9 950,9-958,9 Magyar Telekom Nyrt. 1993.11.04. 2022.04.08. 2 x 8 MHz
GSM 900 913,9-914,9 958,9-959,9 Magyar Telekom Nyrt. 2012.01.31. 2022.04.08. 2 x 1 MHz
névleges csatornaosztás
szabvány csatornaosztás
MHz
GSM 0,2
EC-GSM-IoT 0,2
UMTS 5
LTE 1, 4, 3, 5, 10, 15, 20
LTE-MTC, NB-IoT 0,18
LTE-eMTC min. 0,18, max. 1,8

ITU - International Telecommunication Union – Nemzetközi Távközlési Egyesület

CEPT - Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications - Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete

EFIS - ECO Frequency Information System - ECO frekvenciainformációs rendszer

ECO - European Communications Office of the CEPT - a CEPT Európai Távközlési Hivatala

NFFF - nemzeti frekvenciafelosztás és frekvenciasávok felhsználási szabályai, NMHH rendelet

MFCN - Mobile/Fixed Communications Networks - mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok

GSM - Global System for Mobile Communications - páneurópai mozgó rádiótávközlési rendszer

GSM 900 - GSM Land Mobile System, 900 MHz - 900 MHz-es sávban működő páneurópai mozgó rádiótávközlési rendszer

P-GSM - Primary GSM - elsődleges GSM, UL=890-915 MHz + DL=935-960 MHz

E-GSM - Extended GSM - kiterjesztett GSM, UL=880-915 MHz + DL=925-960 MHz

GSM 1800 - GSM Land Mobile System, 1800 MHz - 1800 MHz-es sávban működő digitális mozgó rádiótávközlő rendszer

FDD - Frequency Division Duplex - frekvenciaosztásos duplex

TDD - Time Division Duplex - időosztásos duplex

GMSK - Gaussian filtered Minimum Shift Keying - Gaussi szűrésű minimálfázisú moduláció

LTE - Long-Term Evolution - hosszú távú fejlődés, 4G mobil távközlési szabvány

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - egyetemes mozgó rádiótávközlési rendszer

WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - világméretű együttműködés a mikrohullámú hozzáférésért

UTRA - Universal Terrestrial Radio Access - egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférés

UTRAN - Universal Terrestrial Radio Access Network - egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési hálózat

E-UTRAN - Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network - fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférés

UL - uplink - felmenő irányú kommunikáció, véghasználói berendezés

DL - downlink - lemenő irányú kommunikáció, bázisállomás

UE - User Equipment - véghasználói berendezés

BS - Base Station - bázisállomás

IoT - Internet of Things - a dolgok internete

NB-IoT - Narrowband IoT - keskenysávú IoT

IoV - Internet of Vehicles - a járművek internete

EC-GSM-IoT - Extended Coverage GSM IoT - bővített lefedettségű GSM alapú IoT

EC-GSM-IoT - Extended Coverage GSM IoT - bővített lefedettségű GSM alapú IoT

SA-EC-GSM-IoT - Standalone EC-GSM-IoT - önálló EC-GSM-IoT

IB-EC-GSM-IoT - In-band EC-GSM-IoT - csatornán belüli EC-GSM-IoT

SA-NB-IoT - Standalone NB-IoT - önálló NB-IoT

GB-NB-IoT - Guard-band NB-IoT - védősávi NB-IoT

LTE - Long-Term Evolution - hosszú távú fejlődés, 4G mobil távközlési szabvány

LTE-MTC - LTE Machine Type Communications - LTE technológián alapuló, gépi típusú kommunikáció

LTE-eMTC - LTE evolved Machine Type Communications - LTE technológián alapuló, továbbfejlesztett gépi típusú kommunikáció

ARFCN - Absolute Radio Frequency Channel Number - abszolút rádiófrekvenciás csatornaszám

UARFCN - UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number - UTRA abszolút rádiófrekvenciás csatornaszám

MCV - Mobile Communication services on Vessels - hajófedélzeti mobil hírközlés

MCA - Mobile Communication services on Aircraft - repülőgép-fedélzeti mobil hírközlés

RSS - Radio Subsystem - rádiós alrendszer

MS - Mobile Station - mobil állomás

BS - Base Station

SIM - Subscriber Identification Module - előfizetői azonosító modul, SIM-kártya

BSC - Base Station Controller - bázisállomás-vezérlő

BTS - Base Tranceiver Station - bázisállomás adóvevő

TRAU - Transcoder and Rate Adaption Unit - átkódoló és sebességillesztő egység

EFR - Enhanced Full Rate - javított teljes sebességű (beszédkódolás)

SMSS - Switching and Management Subsystem - kapcsoló és felügyeleti alrendszer

MSC - Mobile Switching Center - mobil kapcsolóközpont

GMSC - Gateway Mobile Switching Center - átjáró mobil kapcsolóközpont

PSTN - Public Switched Telephone Network - nyilvános kapcsolt ttávközlő hálózat

PLNM - Public Land Mobile Network - nyilvános földi mobil hálózat

HLR - Home Location Register - honos helyregiszter

VLR - Visitor Location Register - látogatói helyregiszter

AuC - Authentication Center - hitelesítő központ

MSISDN - Mobile Station ISDN Number - mobil állomás ISDN száma (MSISDN = CC + NDC + SN), max. 15 digit

CC - Country Code - országkód

NDC - National Destination Code - nemzeti célkód

SN - Subscriber Number - előfizetői szám

IMSI - International Mobile Subscriber Identity - nemzetközi mobil előfizető azonosító (IMSI = MMC + MNC + MSIN), max. 15 digit

MCC - Mobile Country Code - mobil országkód (3 digit)

MNC - Mobile Network Code - mobil hálózati kód (2 digit)

MSIN - Mobile Subscriber Identification Number - mobil előfizetői azonosító szám (max. 10 digit)

TMSI - Temporary Mobile Subscriber Identity - ideiglenes mobil előfizetői azonosító

IMEI - International Mobile Equipment Identity - nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI = TAC + FAC + SNR + (SP), CD)

TAC - Type Approval Code - típusengedélyezési kód (6 digit)

FAC - Final Assembly Code - készlet kód (2 digit)

SNR - Serial Number - sorozatszám (6 digit)

SP - spare - tartalék, későbbi használatra (1 digit)

CD - Check Digit - ellenőrző digit (1 digit)

MSRN - Mobile Station Roaming Number - mobil barangoló szám (MSRN = CC + NDC + SN), hívásfelépítés során használt

CGI - Cell Global Identity - globális cellaazonosító (CGI = MCC + MNC + LAC + CI)

LAC - Location Area Code - területi kód

CI - Cell Identity - cellaazonosító (max. 16 digit)

LAI - Location Area Identity - területi azonosító (LAI = MCC + MNC + LAC) (max. 16 digit)

BSIC - Base Station Identity Code - bázisállomás azonosító kód (BSIC = NCC + BCC)

BCC - Base Station Color Code - bázisállomás színkód

NCC - National Color Code - nemzeti színkód

handover - hívásátadás

SMS - Short Message Service - rövid szöveges üzenet szolgáltatás

SMSC Short Message Service Center - SMS központ

MMS - Multimedia Messaging Service - multimédia üzenetküldő szolgáltatás

GPRS - General Packet Radio Service - általános csomagkapcsolt rádiós szolgáltatás

OMC - Operations and Maintenance Center - üzemeltetési és fenntartási központ

NMC - Network Management Center - hálózatmenedzsment központ

Kapcsolódó linkek:

mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN)

közrend- és katasztrófavédelmi rendszerek (PPDR)

LTE 450 üzleti célú, mozgó rádiótávközlési rendszer

700 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer

800 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer

vasúti GSM-R mozgó rádiótávközlési rendszer

1800 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (GSM 1800/LTE 1800)

2100 MHz-es sávi sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (IMT)

2600 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (LTE 2600 FDD/TDD)

3600 MHz-es sávi mozgó rádiótávközlési rendszer (TDD 3500/TDD 3700)