Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

wpm
Words Per Minute - A morze-rádiótávíró átvitel sebességének mértékegysége, szó/percben, ahol egy szó 5 karakterből (vagy billentyűleütésből) áll.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ