Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

permeabilitás
mágneses permeabilitás (μ) - A mágneses permeabilitás a mágneses indukció és a mágneses térerősség között létesít kapcsolatot, a mágneses indukció értéke (a mágneses térben ható erő nagysága) függ a teret kitöltő anyag minőségétől. Mértékegysége H/m = V·s/A·m = N/A²
mágneses permeabilitás
μ = B/H
ahol
  • μ az anyag mágneses permeabilitása, H/m = N/A²
  • B a mágneses indukció, V·s/m² = Wb/m² = T
  • H a mágneses térerősség, A/m
A permeabilitás két tényezőből, a vákuum permeabilitásából (μ0) és a relatív permeabilitásból (μr) áll. Vákuum esetén μ0 = 1.
a vákuum permeabilitása (mágneses állandó)
μ0 = 4π × 10-7 H/m = 1,256 μH/m
A relatív permeabilitás az anyag mágneses viselkedését jellemzi, megmutatja, hogy a H mágneses térerősség (gerjesztés) valamely anyagban hányszor nagyobb mágneses indukciót kelt, mint vákuumban.
a relatív permeabilitás
μr = μ/μ0
Lásd még »»  mágneses szuszceptibilitás
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ