Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

IF
Intermediate Frequency - középfrekvencia (KF); A frekvenciatranszponáló (szuperheterodin) rendszerű vevőkészülék a vételi frekvencián érkező jelet egy helyi oszcillátor jelével keveri. Az így keletkezett jel egyik komponensének frekvenciája a helyi oszcillátor és a bejövő jel frekvenciájának különbsége (különbségképző keverés), a középfrekvencia, amelynek amplitúdója követi a bejövő jel amplitúdóját. A keverőből érkező jelet a KF erősítő - szűrés után - felerősíti a demoduláláshoz szükséges szintre. Az URH-FM vételtechnikában alkalmazott szokásos KF érték 10,7 MHz.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ