Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

DRTS
Data Relay and Tracking Satellite - (cél)követő és adattovábbító műhold (műholdak közötti kommunikáció)
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ