Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

DC
Direct Current - egyenáram, stacionárius áram (időben állandó áram);

Két fő jellemzője:

  • egy időben a vezeték bármely keresztmetszetén az áram erőssége ugyanaz;
  • az áram erőssége az időben változatlan;

Lásd még »» AC (váltakozó áram)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ