Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

CW
Control Word - kódszó, a titkosítási/helyreállítási folyamatot vezérlő kriptografikus kulcs.
Continuous Wave - folytonos hullám; A morze-rádiótávíró adásmód megnevezése. Elektromágneses hullámok, amelyek egymást követő rezgései állandósult állapotban azonosak és amelyek az információtovábbítás érdekében megszakíthatók vagy modulálhatók.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ