Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

CRT
Cathode Ray Tube - katódsugárcső, Braun-féle cső, vákuumcső, elektronsugárcső; Az elektronikus képalkotás alapjául szolgáló technológiát Karl Ferdinand Braun találta fel.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ