Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

CRO
Cathode Ray Oscilloscope - katódsugárcsöves oszcilloszkóp
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ