Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

CCITT
Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - Nemzetközi Távíró és Távbeszélő Tanácsadó Bizottság (1993-tól ITU-T)
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ