Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

CCIR
Comité Consultatif International des Radiocommunication - Nemzetközi Rádiótávközlési Tanácsadó Bizottság (1993-tól ITU-R)
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ