Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

Bps
bytes (8 bit) per second, bájt/s - Az egységnyi idő alatt továbbított bájtok száma. Az adatmennyiségek mértékváltásához - az alábbi táblázatban összefoglalt - decimális SI előtagok (prefixumok) használhatók.
mértékegység adatmennyiség
1 kilobájt (kB) 1024 bájt 210 bájt
1 megabájt (MB) 1024 kB 220 bájt
1 gigabájt (GB) 1024 MB 230 bájt
1 terabájt (TB) 1024 GB 240 bájt
1 petabájt (PB) 1024 TB 250 bájt
1 exabájt (EB) 1024 PB 260 bájt
1 zettabájt (ZB) 1024 EB 270 bájt
1 yottabájt (YB) 1024 ZB 280 bájt
Lásd még »» bájt
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ