Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

bit
Binary Digit - bináris szám, bit - A legkisebb adategység. A bitnek két állapota lehetséges, a ki (0) és a bekapcsolt (1) állapot.
bitek száma 1 2 3 ... n
tárolható állapotok 21 22 23 ... 2n
Lásd még »» bájtbps
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ