Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

ASK
Amplitude Shift Keying, On-Off Keying (OOK) - amplitúdóbillentyűzés
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ