Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

abszorpció
elnyelődés, gyengülés - A rádiótávközlésben a kisugárzott elektromágneses hullám energiájának egy része a terjedési közegben elnyelődés (abszorbeálás) útján más energiaformává (hővé) alakul.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ