NATO betűzési táblázat

A továbbítandó betű
A betűzésre használt szó
A szó kiejtése*
A
Alpha
AL FAH
B
Bravo
BRAH VOE
C
Charlie
TCHA LI v. SHAR LI
D
Delta
DELL TAH
E
Echo
ECK OH
F
Foxtrot
FOKS TROT
G
Golf
GOLF
H
Hotel
HOH TELL
I
India
IN DEE AH
J
Juliett
JEW LEE ETT
K
Kilo
KEY LOH
L
Lima
LEE MAH
M
Mike
MIKE
N
November
NO VEM BER
O
Oscar
OSS CAH
P
Papa
PAP PAH
Q
Quebec
KEH BECK
R
Romeo
ROW ME OH
S
Sierra
SEE AIR RAH
T
Tango
TANG GO
U
Uniform
YOU NEE FORM v. OO NEE FORM
V
Victor
VIK TAH
W
Whisky
WISS KEY
X
X-ray
ECKS RAY
Y
Yankee
YANG KEY
Z
Zulu
ZOO LOO

A hangsúlyos szótagok alá vannak húzva.

A továbbítandó betű
A betűzésre használt szó
A szó kiejtése
0
Nadazero
NAH-DAH-ZAY-ROH
1
Unaone
OO-NAH-WUN
2
Bissotwo
BEES-SOH-TOO
3
Terrathree
TAY-RAH-TREE
4
Kartefour
KAR-TAY-FOWER
5
Pentafive
PAN-TAH-FIVE
6
Soxisix
SOK-SEE-SIX
7
Setteseven
SAY-TAY-SEVEN
8
Oktoeight
OK-TOH-AIT
9
Novenine
NO-VAY-NINER
Tizedesvessző
Decimal
DAY-SEE-MAL
Pont
Stop
STOP

Minden szótagot ugyanolyan hangsúllyal kell kiejteni.

Kapcsolódó linkek:

nemzetközi amatőr betűzési táblázat

magyar betűzési táblázat (hivatalos és amatőr)

német/osztrák/svájci betűzési táblázat

francia betűzési táblázat

spanyol betűzési táblázat

olasz betűzési táblázat

cseh/szlovák betűzési táblázat

szerb/horvát betűzési táblázat

lengyel betűzési táblázat (hivatalos és amatőr)

orosz betűzési táblázat (hivatalos és amatőr)

román betűzési táblázat