Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

UTC
Universal Time, Coordinated - egyezményes koordinált világidő - Az ITU-R TF.460-4 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála. Az UTC idő azonos a GMT-ben kifejezett, a kezdő meridiánra (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ