Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

threshold level
küszöbszint, küszöbérték, detektálási küszöbszint - Analóg, FM vevőrendszerben a vivő-zaj-viszony (CNR) olyan értéke, amelynél a CNR és a demodulátor utáni jel-zaj viszony (SNR) közötti lineáris kapcsolat megszűnik, azaz a demodulátor a jelet már nem tudja feldolgozni. A detektálási küszöbszint értéke függ a CNR és az SNR értékének nagyságától, az alapsávi sávszélességtől (B) és a frekvencialöket nagyságától (Δf).
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ