Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

mágneses szuszceptibilitás
mágneses momentum - A mágneses szuszceptibilitás (χ) - amely egy dimenzió nélküli szám - és a relatív permeabilitás között az alábbi összefüggés áll fenn:
μr = 1 + χ
Az anyagok mágneses tulajdonságaik alapján három csoportba sorolhatók:
  • diamágneses anyagok, ahol μ0 < 1, ill. χ < 0
  • paramágneses anyagok, ahol μ0 > 1, ill 0 > χ < 1
  • ferromágneses anyagok μ0 >> 1, ill χ > 1
A mágnesezettség (M) és a mágneses térerősség (H) között az alábbi függvénykapcsolat áll fenn:
a mágnesezettség
M = χH
ahol
  • M a mágnesezettség, A/m
  • H a mágneses térerősség, A/m
  • χ a mágneses szuszceptibilitás, dimenzió nélkül
Lásd még »»  permittivitás
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ