Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

SWR
Standing Wave Ratio - állóhullám-arány - A tápvonal mentén fellépő legnagyobb és legkisebb feszültség hányadosa, értéke mindig egyenlő vagy nagyobb, mint 1. Az állóhullámarány jól jellemzi az antenna illesztettségét, valamint talpponti impedanciájának viszonyát a tápvonal hullámimpedanciájához.
Lásd még »»  VSWR
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ