Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

PP
Point-to-point - Pont-pont / két pont közötti összeköttetés / két végpontú összeköttetés - Olyan távközlési összeköttetés, amelyet előre meghatározott két földrajzi pont (kommunikációs végpont) között (meghatározott időtartamra) létesítenek, információcsere csak e két pont között lehetséges.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ