Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

POTS
Plain Old Telephone Service - egyszerű régi telefonszolgáltatás
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ