Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

PLT
Power Line Transmissions - Villamoshálózati átvitel - Távközlés az erősáramú vezetéken/hálózaton.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ