Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

PER
Packet Error Rate - csomaghiba-arány, csomagvesztési arány (digitális átvitel)
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ