Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

PAPR
Peak to Average Power Ratio, crest factor (CF) - csúcstényező, a maximális és az átlagos teljesítmény viszonya (hullámforma mérése DVB átvitelnél)
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ