Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

MER
Modulation Error Ratio - modulációshiba-arány; Egy általános leyró mennyiség, amely az átviteli úton fellépő valamennyi lehetséges hibahatást tartalmazza. A döntési mezők középpontjából elmozdulás nagysága általában jellemzi bármely zavarás mértékét. Ilyenkor valamilyen külső zavar, átviteli hiba miatt mozdultak el az egyes konstellációs pontok az ideális helyükről a saját döntési mezőiken belül. A zavarás mértékét a döntési tartományok középpontjaiból a ténylegesen konstellációs pontokba mutató hibavektor határozza meg.

MER [db] = 10log (átlagos szimbóliumenergia/átlagos hibajel-energia)

MER [db] ≤ SNR [db]

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ