Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

MCPC
Multiple Channel per Carrier - A műholdon keresztül továbbított televízió műsorok digitális átvitelének egyik hatékony módja, amikor a transzponder teljesítményét teljesen ki lehet használni. Ilyenkor a transzponderen egyetlen vivőt továbbítanak, amelyet több csatorna egyetlen jelfolyamba nyalábolt (multiplex) jelével modulálnak. Az átviteli kapacitás eredményes hasznosítása érdekében a kisugárzandó jelet - sok esetben - statisztikus multiplexálással állítják elő.
Lásd még »»  SCPC
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ