Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

K-index
A geomágneses aktivitás 3 órás kvázi-logaritmikus helyi indexe. Értéke logaritmikus skálán 0 és 9 között változhat. A K-index a leginkább zavart horizontális komponens eltérését jelzi. Az alábbi táblázat a K-index, a Boulder obszervatórium (Colorado állam) 3 órás mágneses mérési adatainak (nT) és az a-index kapcsolatát mutatja:
K-index nT a-index
0 0-5 0
1 5-10 3
2 10-20 7
3 20-40 15
4 40-70 27
5 70-120 480
6 120-200 80
7 200-330 140
8 330-500 240
9 >500 400
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ