Távközlési és műholdas lexikon, glosszárium

BR IFIC
ITU BR International Frequency Information Circular - Az ITU Rádiótávközlési Iroda Nemzetközi Frekvenciainformációs Hírlevele
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ